Výbory a komise

V této rubrice Vám přinášíme přehled personálního zastoupení výborů zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM a personální zastoupení komisí Rady Jihomoravského kraje za KSČM pro volební období 2016-2020.

Člen Zastupitelstva JMK Oblast
KOUDELKA Zdeněk, Ing. Arch. výbor finanční
výbor pro dopravu a územní plánování
KRÁTKÝ Petr, Ing výbor kontrolní
výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
NAVRKAL Stanislav výbor kontrolní – předseda
předseda Klubu
POJEZNÝ Ivo, Mgr. výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
komise pro výchovu, vzdělávání a sport
SMUTNÝ Bohumil, Ing. výbor sociální a zdravotní
komise pro cestovní ruch
komise pro informační otevřenost
SÝKOROVÁ Helena, JUDr. výbor pro meziregionální vztahy
výbor pro národnostní menšiny
komise pro kulturu a památkovou péči
TESAŘÍK Zdeněk, Bc. výbor pro regionální rozvoj
komise pro rozvoj venkova a zemědělství

 

Komise Rady JMK Oblast
BAIGL Emil, Mgr. komise sociálně – zdravotní
BŘEZA Pavel, Ing. komise organizační a legislativní
organizační komise RHSD – předseda
tajemník Klubu
FORMAN Augustin, Ing. komise finanční a majetková – stálý host
LAHVIČKA Ján, Bc. komise životního prostředí
MACEK Pavel, Mgr. komise regionálního rozvoje
NAVRÁTIL Jan, JUDr. komise pro meziregionální vztahy
PERNICA Emil, Bc., Dis. komise dopravy a územního plánování
SKÁLA Radoslav komise finanční a majetková
ZACHARIAŠ Filip, Bc. komise investiční