Kraj řeší miliardový výpadek příjmu ze sdílených daní

Publikoval Správce webu v

Jihomoravský kraj hledá řešení jak překonat předpokládaný jednomiliardový výpadek přidělených financí kvůli úbytku sdílených daní vybíraných Ministerstvem financí ČR. Radní jihomoravského regionu schválili jeho změněný rozpočet pro letošní rok. Doporučili zastupitelům vyslovit souhlas samosprávy s těmito změnami:

„Změny v rozpočtu spočívají v nalezení zdrojů k vykrytí výpadku příjmů ze sdílených daní, který dle předpokladu Ministerstva financí činí přes 1,089 miliardy korun. Rada navrhla vytvořit v rozpočtu rezervu na krytí případného dalšího výpadku v příjmech a úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Pokrytí výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK hodlá kraj řešit příjmy plněnými nad rámec letošního rozpočtu ve výši 60 milionů korun. A to snížením výdajů letošního rozpočtu o 988 milionů a zapojením 40 milionů Kč zůstatků prostředků uspořených z minulých let.

„Úspory jsme našli v provozních výdajích i napříč všemi odvětvími hospodařství. Automaticky vyplynuly z neuskutečněných akcí, na které byla v rozpočtu naplánována podpora kraje (Olympijský festival, Vesnice roku atd.). Nechceme brzdit investice a tím zaměstnanost v regionu. Proto jsme revidovali plán akcí. Pak jsme rozhodli, které projekty podpoříme v plné výši a kde je možné přesunout financování do dalšího roku, aniž bychom tím ohrozili uskutečnění akce,“ řekl hejtman Šimek.

Příjmy plněné nad rámec rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2020 zahrnují zejména vyšší očekávané příjmy v souvislosti s financováním projektů EU, příjmy z prodeje pozemků a vratky dotací na základě finančního vypořádání. Kraj také utlumí výdaje na akce z letošního rozpočtu. K tomu zapojí zůstatky peněžních fondů Jihomoravského kraje z minulých let.

„Vytvoříme si rezervu na řešení koronakrize ve výši 282 milionů korun. Sloužit bude zejména ke krytí dalšího případného výpadku v příjmech a na úhradu zvýšených výdajů, které kraji v souvislosti s pandemií COVID-19 ještě vzniknou,“ dodal hejtman Šimek. Jde třeba o zvětšení výdaje na nákup ochranných pomůcek a prostředků i větší výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti kraje. Vznikly vlivem zvýšených náhrad dopravcům za pokles peněžních výnosů z jízdného.

Jednička na kandidátce komunistů do příštího Zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal ocenil, že k řešení jednomiliardového finančního výpadku v letošním rozpočtu tohoto regionu byly do houfu přizvány všechny koaliční i opoziční zastupitelské kluby napříč politickým spektrem. „Koalice věnovala velkou pozornost i názorům z opozičních politických klubů Jihomoravského kraje. Jejich názory respektovala. Tento kolektivní výsledek nápadů projedná samospráva na svém červnovém zasedání. Vzniklé opatření je průsečík názorů všech politických subjektů v samosprávě. Týkat se má rušení části dotací, zmenšení počtu dotačních titulů. Snažili jsme se zachránit dotace tam, kde je činnost penězi obdarovaného nezbytná. Dále, aby nebyly ohroženy místní investice a opravy v malých vesnicích a dědinách, které mají malé peněžní rozpočty a bez dotace by byly tzv. v háji. Tedy, aby úspory nenarušily plány malých obcí. Snažili jsme se, aby neklekly investiční akce se kterými kraj počítá. Naopak jsme vybrali investice nikoliv okamžitě nezbytné, které mohou počkat. Do rozpočtu jsme zapojili nevyčerpané finanční zbytky z kapitol hospodaření kraje v uplynulém roce. Pomůže nám rozhodnutí české vlády, podle kterého dostane Jihomoravský kraj 1200 korun na každého svého občana. Umožní to při realizaci připravovaných akci ve druhém letošním pololetí. Avšak ještě nikdo neví v jaké kondici bude ve zbytku roku česká ekonomika a v jaké kondici bude koronavirová epidemie. Tedy, jestli nebude nutné udělat do konce roku další restriktivní opatření,“ upozornil Navrkal.

Pokračoval v obavě, že po letních prázdninách bude nutné sestavit plán krajského rozpočtu na rok 2021. Přitom v mlze je, jaká bude výše příjmů kraje a obcí z rozpočtového určení daní a nakolik to zasáhne do plánování na příští roky. „Komunisté v zastupitelstvu souhlasili s časovým odsunem velké investice kraje – stavby doléčovacího domu při chystaném areálu termálních lázní Pasohlávky. Kraj měl vydat na budování tohoto domu až 400 milionů korun. Jeho realizace ale může počkat. V projektování doléčovacího domu lze pokračovat, avšak k jeho stavbě kraj hledá spoluinvestora nebo soukromého investora. V letošním a v příštím roce si nemůže tuto akci jako vlastní investici dovolit,“ vysvětlil Navrkal a doplnil: „Naopak jsem rád, že se pokračuje v budování nového pobytového areálu pro léčení dětí s dýchacími potížemi speleoterapií v ovzduší jeskyně v Ostrově u Macochy. Tuto investici za 200 milionů korun kraj zachová.“

(vž)