Jih Moravy podpoří dobrovolné hasiče

Publikoval Správce webu v

O finanční podpoře dobrovolným hasičům 17,4 milionu korun rozhodnou v nadcházejících dnech zastupitelé Jihomoravského kraje. Z toho 10,7 milionu Kč má být dotace jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Vedle toho čtyři jihomoravské obce si zakoupí novou cisternu, Jihomoravský kraj jim na to přidá 6,7 milionu korun.

„Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí patří do krajského integrovaného záchranného systému. Mají v něm svoji nezastupitelnou roli. Finanční podporu 10,7 milionu korun je navrhována pro 33 obcí. Jednotky je použijí na rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, pořízení, přestavby a opravy požární techniky nebo na nezbytné věcné vybavení,“ doplnil hejtman Bohumil Šimek.

Nové cisternové automobilové stříkačky se dočkají dobrovolní hasiči ve Velké nad Veličkou, Křenovicích, Dolních Loučkách a Lovčicích. Na zásahová vozidla kraj přispěje do dvou třetin investiční dotace od státu. Nové vozy poslouží při mimořádných událostech, nouzových stavech a ochraně obyvatelstva při vyhlášení stavu nebezpečí apod.

„Podporu dobrovolných hasičů má KSČM ve svém volebním programu už řadu volebních období. Nejen kvůli bezpečnosti i ochraně zdraví lidí a majetku. Je to totiž důležitá společenská organizace v životě obyvatel zejména dědin, vesnic a malých měst. Proto dostává každoročně nemalé částky na svoji činnost. Peníze od kraje používají dobrovolné hasičské sbory na pořízení zásahového a vycvikového vybavení. Také na opravy a přestavby hasičských zbrojnic či na nákup nové techniky pro svoji práci,“ uvedl lídr kandidátní listiny komunistů do příštího zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal. Doplnil informaci, že pravidelnou dotaci konzultují zastupitelé s profesionálním hasičským záchranným sborem. I přes restrikce kvůli koronavirové krizi kraj pamatuje v dotacích nejen na dobrovolné hasiče, ale i s příspěvky pro HZS JMK na další vylepšení jejich techniky a stavu těchto profesionálních jednotek.

Kandidát do Zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM Filip Zachariaš, který je sám člen sboru dobrovolných hasičů, k tomu podotkl, že dobrovolní hasiči, zvláště v malých obcích, jsou nepostradatelná hybná síla společenského dění. „Jejich pomoc je nezastupitelná při požárech i při událostech, jako jsou přívalové deště, vyvrácené či spadlé stromy, ulomené velké větve na vozovkách, na kolejišti v drátech elektrického vedení a další. V mnohých obcích sbory organizují letní dětské tábory, zájmové kroužky a aktivity pro děti a mládež. Za KSČM jasně říkáme, že si práce dobrovolných hasičů velmi vážíme a je nutné je v jejich činnosti podporovat,“ zdůraznil mladý sociolog Zachariaš, který je předsedou OV KSČM ve Vyškově a patří mezi nejmladší předsedy okresní organizací v republice.

(vž)