Z darů čínských provincii zásoba pro druhou vlnu pandemie

Publikoval Správce webu v

Dary partnerských čínských provincií umožní Jihomoravskému kraji vytvořit si zásobu zdravotnického materiálu potřebného pro případnou druhou vlnou pandemie COVID-19.
Desítky tisíc osobních ochranných prostředků dorazily v posledních dnech do Jihomoravského kraje jako dar od čínských partnerských provincií Čínské lidové republiky. Jejich hodnota několikanásobně převyšuje hodnotu humanitární zásilky, kterou kraj v únoru letošního roku poslal do Číny. Uvedl to hejtman Bohumil Šimek. Podle jeho názoru to Jihomoravskému kraji umožní vytvořit si zásobu těchto prostředků pro budoucnost.

Provincie Guangdong darovala Jihomoravanům 80 000 roušek, 20 000 párů rukavic, provincie Hainan 300 ochranných obleků a 4800 respirátorů a provincie Hebei 500 ochranných obleků a 5000 respirátorů. „Hodnota těchto ochranných prostředků mnohonásobně převyšuje hodnotu zásilky z Jihomoravského kraje, ale to není tak podstatné. Nejpodstatnější je, že díky těmto darům si může náš kraj udělat zásobu zdravotnického materiálu do budoucna,“ konstatoval hejtman.

„Soudržnost v tomto případě funguje obousměrně a oboustranně. Byl jsem rád, když jsme se solidárním způsobem postavili v únoru letošního roku k epidemii COVID-19 v Číně. Krajské zastupitelstvo v tom čase jednohlasně rozhodlo o poskytnutí humanitární pomoci na boj s epidemií koronaviru 2019‑nCo pro provincie Guangdong, Hainan a Hebei formou věcných darů v podobě zdravotnického materiálu v celkové hodnotě jednoho milionu korun. Každá z provincií díky tomu dostala od JMK 720 kusů respirátorů, dohromady tedy 2160 kusů,“ řekl Šimek. Toto se odehrálo na začátku února 2020, pak se epidemie postupně změnila v pandemii a nedostatek ochranných prostředků se začal projevovat i v Evropě.

Solidárně se Jihomoravský kraj zachoval ke svým partnerským regionům vždy i v minulosti. Např. v roce 2014 zasáhly přívalové deště část Bosny a Hercegoviny a Srbska. Povodně a sesuvy půdy poškodily i jeho partnerský region Šumadijský okruh, kde došlo ke značnému poškození infrastruktury. Jihomoravský kraj tenkrát poskytl humanitární dar ve výši dvou milionů korun na odstranění následků po ničivých záplavách a přívalových deštích. Do podobné situace se na konci léta 2017 dostalo chorvatské pobřeží Jaderského moře. Toto území zasáhl prudký déšť, který vyvolal bleskové povodně. Ty způsobily uzavření silnic a ponechaly mnoho lidí v této oblasti bez elektřiny. Ve městě Zadar byla kvůli záplavám přerušena školní výuka, voda v této oblasti zatopila domy a nemocnice. Jihomoravský kraj opět zareagoval rychle a poskytl Zadarské župě finanční pomoc v hodnotě 50 000 eur.

Předseda komunistického klubu zastupitelů Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal tuto problematiku shrnul slovy: „Jsem rád, že v únoru nejen komunisté, ale nakonec i celé jihomoravské zastupitelstvo, včetně radních, souhlasili se zasláním jihomoravské zdravotnické pomoci lidem ve třech partnerských čínských provinciích. Roušky, respirátory a desinfekce tam putovaly v zásilce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Když koronavirová epidemie později zasáhla i nás, partnerské provincie Čínské lidové republiky poslaly pomoc zase nám, ovšem v mnohonásobě větší hodnotě i množství, než činila naše pomoc jim. Čínský dar zůstane ve skladech Zdravotní záchranné služby jihomoravského kraje jako zásoba či záloha pro případ opakování koronavirové epidemie, třeba na podzim. Záchranáři dar mohou rozvézt do potřebných míst v okresech systémem, který se už dobře odsvědčil, když byla u nás koronavirová pandemie na vzestupu,“ dokreslil Navrkal.

(vž)