Komunisté podpořili financování cyklostezky přes Nové Mlýny

Publikoval Správce webu v

S přispěním komunistů podpořilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje stavbu cyklostezky přes vodní dílo Nové Mlýny. Zvětšilo též o 1,1 milionu korun finanční podporu venkovských prodejen, o kterou je v obcích mimořádný zájem.
Projekt 2,6 km dlouhé cyklostezky při silnici I/52 přes vodní dílo Nové Mlýny má zelenou. Zhotovitelem se stala Společnost Cyklostezka Nové Mlýny, kterou tvoří společnosti Eurovia CS a Firesta-Fišer. Stavba cyklostezky by měla být zahájena v nejbližších dnech, její dokončení je naplánováno na červen 2021. „V následujícím období budeme v rámci krajského rozpočtu velmi zvažovat, které projekty finančně podpoříme. Ale právě toto je příklad projektu, kdy s ohledem na výši získané dotace a na propojení stezky s opravou páteřní komunikace, by bylo neekonomické její výstavbu nepodpořit,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Jak konstatoval náměstek hejtmana Petr Hýbler, realizace stavby s celým názvem „Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny“ je bezprostředně spojena s rekonstrukcí příslušného mostu přes vodní dílo. Jako jeho součást je lávka pro cyklisty financována Jihomoravským krajem a realizována společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Cyklostezka se na lávku na mostě napojuje. Projekt tedy přijde na 115 milionů korun (včetně DPH).

Cílem stavby je převedení cyklistů ze silnice I/52 na samostatnou cyklostezku. Součástí je i řešení nevhodného křížení cyklotrasy na jižním konci cyklostezky. Cyklostezka je umístěna na přísypu hráze podél silnice I/52, jde o lokalitu vodního díla a přírodní rezervaci, rekreačně významnou s vysokým vytížením i potenciálem cyklodopravy i cykoturistiky. Je tam vysoká intenzita vozidel s vysokým podílem nákladní dopravy, vedení cyklistů po silnici je nevhodné, zejména z důvodu častých nehod. Jde také o propojení trasy celoevropského významu EuroVelo 9, trasy Brno-Vídeň a trasy Greenway K-M-W. Je e koridor Krakov – Morava – Vídeň, který spojuje prostřednictvím mezinárodní cyklistické trasy dvě významné středoevropské metropole Krakov a Vídeň.

(vž)