Dětská speleoterapie získá novou základnu

Publikoval Správce webu v

Tradiční léčebna dýchacích potíží dětí jejich pobyty v přírodní atmosféře Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy v Moravském krasu dostane konečně novou pobytovou základnu. Sloužit má malým pacientům, zdravotnickému i jinému personálu a rodičům doprovázejícím děti. Stará zchátralá budova u léčebné jeskyně dávno nevyhovuje potřebě moderní doby.

Čtyřiadvacátého dubna 2020 uplynul rok od zahájení zadávacího řízení, které podepsal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Smlouvu o dílo uzavřel se sdružením společností VCES, ENESA a Adam Rujbr Architects. Na jejím základě začaly projekční práce pro výstavbu nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Dokončení stavby je naplánováno na konec roku 2022. Jihomoravský kraj jako zadavatel a investor v jediném zadávacím řízení vybral současně dodavatele projekčních prací i zhotovitele staveb.

„Komunisté Jihomoravského kraje dlouhodobě požadují a podporují obnovu dětské speleoterapeutické základny v Ostrově u Macochy na Blanensku už několik volebních období. Konečně se v této záležitosti blýská na lepší časy. V krajském volebním programu KSČM je to dlouho podporovaná investice regionu,“ zdůraznil předseda klubu jihomoravských krajských zastupitelů KSČM Stanislav Navrkal a doplnil: „Je to naše priorita v oboru zdravotnictví. Stavbu dětské léčebny v Ostrově u Macochy proto podporujeme i v našem volebním programu pro období let 2020 až 2024.“

Unikátní dětská léčebna se již více než 35 let v současných „provizorních“ prostorách věnuje dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest. V prostředí CHKO Moravský kras v blízké Císařské jeskyni pokračuje speleoterapie malých pacientů, která nyní získá novou moderní budovu šitou na míru jejímu provozu.

„Kapacita léčebny se oproti dnešnímu stavu téměř zdvojnásobí. Nové prostory nabídnou ubytování pro až 78 osob – pro děti a jejich doprovod. Bude tedy možné ve větší míře uspokojit poptávku po účinné léčebné metodě, kterou léčebna nabízí. Samozřejmostí je i vybudování kvalitního zázemí pro její personál. Na pokrytí celkových nákladů akce v předpokládané výši 206 milionů korun využije Jihomoravský kraj i úvěr od Evropské investiční banky,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Výsledkem bude budova s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie a téměř nulovou spotřebou. „Dokončení projekčních prací a zahájení stavby je plánováno na jaro 2021. Vznikne komplex čtyř vzájemně propojených budov. Kromě pokojů pro dětské pacienty a jejich rodiče vzniknou v areálu také tři školní třídy s družinou, zdravotnická část a rehabilitační oblast s bazénem přístupná veřejnosti. Komplex dále doplní dvě víceúčelová hřiště, arboretum a prostor pro hippoterapii,“ popsal podrobnosti stavby náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Hýbler dále objasnil, že stavbu nové léčebny lze považovat v mnoha ohledech za pilotní projekt. Jihomoravský kraj využil v zadávacím řízení neobvyklé kombinace jednacího řízení s uveřejněním a architektonické soutěže podle Soutěžního řádu České komory architektů. V jejím rámci stanovil pevnou cenu a hodnotil nabídky pouze podle kvalitativních kritérií. Na definování požadavků a posouzení nabídek z hlediska kvality energetického a technologického řešení se podílelo též České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. Nezávislá porota vybrala jako vítěznou nabídku, která nejlépe splnila požadavky na vybudování architektonicky zajímavé, moderní a efektivní stavby zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Budova má být současně šetrná ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu.

Vizualizace a všechny soutěžní návrhy Dětské léčebny budou prezentovány na webových stránkách České komory architektů, a jakmile to karanténní opatření umožní, tak i v prostorách brněnského sídla Krajského úřadu Jihomoravského kraje – informoval náměstek hejtmana Hýbler.

(vž)