Dvacet let hádek o trasování R43 je krok blíže k vyřešení

Publikoval Správce webu v

Jihomoravští projektanti a další odborníci doporučují dle výsledků analýz jak by měla řešená území vypadat. Po dvaceti letech hádek se blíží k vyřešení trasování rychlostní komunikace R43 od Brna na sever k Moravské Třebové.

„Hlavní cíl studie bylo porovnat varianty za stejných podmínek a stejnou metodikou tak, aby bylo možné zúžit výběr na varianty, které pak budou posouzeny v první aktualizaci. Studie dala odpověď na určení konečné podoby trasy silnice 43. Dále na zkapacitnění dálnice D1 s výběrem možnosti napojení území východně od města Brna a varianty obchvatu Slatiny,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček.

Projektanti doporučili vést silnici 43 bystrckou stopou. Na jednání jihomoravského krajského zastupitelstva mohou konečně schválit poslední varianty kudy tuto dálnici v brněnské aglomeraci vést. „Do procesu pořizování aktualizace šly nakonec tři varianty. Jedna s jihozápadní tangentou v silniční podobě, druhá bez ní a třetí v dálniční podobě. Výsledky územní studie a postup prací na aktualizaci byly několikrát prezentovány představitelům obcí v dotčených oblastech i veřejnosti. Ke schválení je krajskému zastupitelstvu navržena silniční varianta přes Bystrc bez jihozápadní tangenty. Samosprávě to též doporučila příslušná komise rady, krajská rada i výbor zastupitelstva,“ dodal Maleček. „Předložena je varianta, ve které navrhovaná silnice při průjezdu obydlenými oblastmi je maximálně ohleduplná vůči obyvatelstvu,“ doplnil hejtman Bohumil Šimek.

„Při průchodu tímto územím požadujeme, aby byla silnice v Bystrci v tunelu, tubusu nebo překrytá. Pro občany to znamená, že celý průjezd touto městskou částí, včetně úseku kolem přehrady, bude chráněný. Takto je to obsaženo ve výrokové části aktualizace zásad územního rozvoje, která pokud bude krajským zastupitelstvem schválena, bude závazná jak pro územní plán města Brna, tak i pro následná řízení povolující tuto stavbu. Bez splnění těchto podmínek není stavba realizovatelná,“ popsal Maleček.

Na podzim minulého roku předložili odpůrci bystrcké varianty trasování „43“ komentáře, které zpochybňují závěry krajské územní studie. Na tyto kritické práce odpověděli projektanti studie a vysvětlili, v čem je tato kritika neoprávněná. Jako neoprávněnou ji označilo české Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí.

Předseda klubu jihomoravského Jihomoravských krajských zastupitelů za KSČM Stanislav Navrkal k situaci poznamenal: „V porovnávací studii k výběru nejlepší varianty trasy čtyřproudé rychlostní silnice č. 43 se opět ukázalo, že její trasa, plánovaná od roku 1926, kterou následně využil Hitler k rozestavění dálnice od Brna na Vratislav a Varšavu, je nejlepší varianta! Všechny manévry kolem Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, které měly tuto trasu odklonit nebo tuto rychlostní silnici raději vůbec nestavět, se ukázaly jako naprosto účelové. A to s tím, že nebyl zájem některých obyvatel a jejich sdružení především z Knínic, Jinačovic a Rozdrojovic silnici vůbec uskutečnit. Když se podíváte na rekreační zónu u Brněnské přehrady, pochopíte proč! Komunisté jsou od počátku projektování R43 přes Bystrc a severně od Kuřimi přesvědčeni, že tato trasa je nejlepší a že se už konečně uskuteční v praxi. Je jen škoda, že za 20 let bezvýsledného aktuálního projednávání stavby této silnice přineslo prodražení tohoto díla o miliardy korun navíc. Vždy platilo, že čas jsou peníze!“ posteskl si šéf klubu komunistických zastupitelů Navrkal.