Ing. Bohumil Smutný: Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje a města Brna v číslech

Publikoval Správce webu v

Zastupitelé Klubu KSČM za Jihomoravský kraj Stanislav Navrkal a Ing. Bohumil Smutný, společně s tajemníkem Klubu Pavlem Březou se 21.10. zúčastnili konference Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje a města Brna v číslech – ZDRAVÍ 2030. Prezentovány zde byly výsledky Analytické studie pro koncepci Zdraví 2030. Ze spousty informací vybírám několik střípků, co mě zaujalo?

Bohužel čísla potvrdila několik negativních trendů ve zdravotnictví, které se v následujících letech začnou postupně projevovat a nejsou to příznivé zprávy. Populace stárne. Zatímco ještě dnes je na jednoho seniora 3,4 ekonomicky aktivních obyvatel, do roku 2030 bude jen 2,6 obyvatele. Sice roste střední doba života, avšak stárnutí „není zdravé“. Nevyhnutelným důsledkem prodlužování doby života jsou chronické nemoci. V roce 2030 se předpokládá, že bude nárůst o 20% víc onkologicky nemocných obyvatel oproti dnešku. Predikován je úbytek obyvatel, nejen v celé ČR, ale i JmK. Tzv. „Husákovy děti“ doposud v produktivním věku se postupně začnou dostávat do věku, který přináší více zdravotních problémů. Pokles porodnosti z 90. let bude mít pro společnost stále dopady. Stále roste věk matek při 1. porodu (je jim statisticky téměř 30 let). Stárnou také lékaři, máme nedostatek zdravotních sester. V JmK je 40% praktických lékařů ve věku 60+. Dynamika počtu ordinací praktických lékařů za sledované období 2016-2018 má klesající úroveň a JmK je tak na tom nejhůř v porovnání se všemi kraji (stejně tak je na tom situace ordinací praktických lékařů pro děti a dorost). Klesá proočkování obyvatelstva v kraji, které je nižší v porovnání s ostatními kraji ČR.

Abych ale neprezentoval jen to negativní, několik pozitivních informací. JMK je region se svým vlastním zdravotnictvím (na rozdíl od jiných regionů občané nemusí migrovat za zdravotní péčí do jiných krajů), statisticky výsledky zdravotní péče v JMK svědčí o vysoké kvalitě. Brno je velmi dobře vybavené, co se týká specializovaných pracovišť a zdravotnické techniky. V JMK je střední doba délky života vyšší, než v celé ČR. Jihomoravský kraj je zřizovatelem 9 krajských nemocnic a připravuje nový návrh koncepce zdravotnictví, který bude v brzké době projednáván. Bez racionalizace a systémových změn však nebude stav zdravotnictví dlouhodobě udržitelný.

Autor:
Ing. Bohumil Smutný, zastupitel JmK za KSČM