Stanislav Navrkal: KSČM v krajském zastupitelstvu (nejen) pro občany Blanenska

Publikoval Správce webu v

Páté volební období Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které ohraničují roky 2016-2020, se přehouplo do své poslední čtvrtiny, a tak je čas na bilancování. Klub KSČM není součástí koalice ANO, ČSSD, Starostů pro jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno, avšak ani přesto jsme nerezignovali na naše priority představené ve volebním programu 2016.

Problémem, který se dotýká většiny z nás, je oblast dopravy. Rozhodně platí požadavek KSČM na realizaci D43, pokračování výstavby silnice II/374 nebo kvalitní a koordinované opravy silnic II. a III. třídy, které má kraj na starosti, tak, aby řidiči netrávili život v kolonách nebo nesmyslných objížďkách. Doprava však nejsou jen auta, ale také dráha, a proto řešíme nákup 36 vlakových souprav z peněz EU. Usilujeme také o zjednodušení spojení boskovických občanů s moravskou metropolí, a tak tzv. Boskovická spojka je stále aktuálním požadavkem KSČM, stejně jako přemostění Svitavské ulice v Blansku, což jsou oblasti, kde může kraj výrazně pomoci. Ve spolupráci s občany a s důrazem na jejich potřeby bychom též rádi zdokonalovali integrovaný dopravní systém, který funguje v Jihomoravském kraji.

Jednou z dalších priorit je například podpora sociální oblasti a zdravotnictví, kde jsme svými hlasy tlačili mj. na rozšiřování Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, ale také na vybavení Nemocnice Blansko. Naše nemocnice je totiž součástí sítě zdravotnických zařízení kraje a myslím, že je namístě, aby vybavení této nemocnice bylo na špičkové úrovni, což je samozřejmě velmi nákladné. Stejně tak má KSČM zájem na tom, aby i nemocnice v Boskovicích byla zachována a poskytovala širokou péči občanům. I přesto, že tyto služby vyžadují nemalé finanční prostředky, jako KSČM máme za to, že středobodem všeho je člověk.

Stranou nezůstávají ani menší obce, kterým Jihomoravský kraj poskytuje každoročně řadu dotačních titulů, jež mají zlepšit život tamních obyvatel. Za KSČM se mohli na naši podporu spolehnout dobrovolní hasiči, zájmové organizace, kulturní a sportovní akce. U mnohých z nich byla podpora Jihomoravského kraje otázkou existenční. Myslím, že potřeby regionu by měli formulovat a prosazovat ti, kteří mu rozumějí. A právě tyto lidi ze všech koutů Jihomoravského kraje KSČM v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje má.

Stanislav NAVRKAL, zastupitel Jihomoravského kraje a města Blanska za KSČM